Top20Movers
二十大活躍股

股票

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 01207 上置集團 0.157 +0.035 +28.689% 2.806 百萬 1.961 千萬
2 00555 御泰中彩控股 0.021 +0.004 +23.529% 6.539 百萬 3.255 億
3 00048 中國汽車內飾 0.058 +0.010 +20.833% 18.108 萬 3.330 百萬
4 01332 中國透雲 0.086 +0.014 +19.444% 2.502 百萬 2.856 千萬
5 01591 汛和集團 0.118 +0.019 +19.192% 1.133 千萬 1.043 億
6 01781 新昌創展控股 1.350 +0.200 +17.391% 1.627 千萬 1.233 千萬
7 01577 匯鑫小貸 1.610 +0.210 +15.000% 18.110 萬 11.000 萬
8 00530 高銀金融 3.370 +0.420 +14.237% 1.226 千萬 3.712 百萬
9 00465 富通科技 0.750 +0.090 +13.636% 2.186 萬 3.000 萬
10 00901 鷹力投資 0.153 +0.017 +12.500% 9,240 6.000 萬
11 01592 基石控股 0.320 +0.035 +12.281% 1.014 百萬 3.455 百萬
12 00519 實力建業 0.650 +0.070 +12.069% 26.105 萬 41.000 萬
13 00903 冠捷科技 0.950 +0.100 +11.765% 1.045 千萬 1.101 千萬
14 02225 KAKIKO GROUP 1.870 +0.180 +10.651% 2.289 百萬 1.130 百萬
15 01729 匯聚科技 0.370 +0.035 +10.448% 2.160 百萬 5.976 百萬
16 01198 皇朝傢俬 0.850 +0.080 +10.390% 7.251 百萬 8.961 百萬
17 00904 中綠 0.011 +0.001 +10.000% 2.497 百萬 2.407 億
18 01085 亨鑫科技 1.930 +0.170 +9.659% 2.281 百萬 1.194 百萬
19 00729 五龍電動車 0.093 +0.008 +9.412% 2.375 千萬 2.554 億
20 01278 中國新城鎮 0.186 +0.016 +9.412% 3,720 2.000 萬
窩輪

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 25177 騰訊麥銀九三購D(@EC) 0.036 +0.024 +200.000% 1.433 萬 39.000 萬
2 25435 鐵建高盛八甲購A(@EC) 0.360 +0.209 +138.411% 28.252 萬 1.152 百萬
3 25487 鐵建瑞信八甲購A(@EC) 0.350 +0.187 +114.724% 3,450 1.000 萬
4 23945 人保瑞信八甲購A(@EC) 0.035 +0.018 +105.882% 2,542 11.600 萬
5 25574 中移高盛八甲購B(@EC) 0.067 +0.033 +97.059% 1.261 百萬 2.805 千萬
6 27740 騰訊海通九三購D(@EC) 0.205 +0.100 +95.238% 25.813 萬 1.519 百萬
7 27061 騰訊瑞銀九二購C(@EC) 0.085 +0.041 +93.182% 69.940 萬 1.179 千萬
8 27030 騰訊匯豐八乙購D(@EC) 0.019 +0.009 +90.000% 4.332 萬 2.750 百萬
9 25909 騰訊摩通九二購A(@EC) 0.030 +0.014 +87.500% 37.720 萬 1.487 千萬
10 27545 中海高盛八甲購A(@EC) 0.084 +0.039 +86.667% 52.779 萬 7.522 百萬
11 22284 騰訊麥銀九二購F(@EC) 0.280 +0.130 +86.667% 59.128 萬 2.718 百萬
12 27540 騰訊法興九二購F(@EC) 0.024 +0.011 +84.615% 8.554 萬 3.900 百萬
13 28469 騰訊瑞信九一購N(@EC) 0.046 +0.021 +84.000% 6,800 20.000 萬
14 25169 騰訊麥銀九三購C(@EC) 0.084 +0.038 +82.609% 32.621 萬 4.506 百萬
15 26972 騰訊高盛九一購F(@EC) 0.029 +0.013 +81.250% 1.055 百萬 4.991 千萬
16 25167 騰訊麥銀九三購B(@EC) 0.365 +0.163 +80.693% 2.028 百萬 6.248 百萬
17 14870 騰訊麥銀九一購G(@EC) 0.045 +0.020 +80.000% 2.520 萬 55.000 萬
18 26400 騰訊法興九一購D(@EC) 0.041 +0.018 +78.261% 41.321 萬 1.255 千萬
19 26700 安踏瑞銀九一購A(@EC) 0.048 +0.021 +77.778% 4,500 10.000 萬
20 27204 騰訊摩通九一購G(@EC) 0.039 +0.017 +77.273% 40.331 萬 1.194 千萬
牛熊證

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 67239 恆指高盛零乙牛G(RC) 0.068 +0.045 +195.652% 7.290 千萬 15.730 億
2 65483 恆指匯豐九九牛I(RC) 0.055 +0.031 +129.167% 1.627 千萬 4.483 億
3 68869 騰訊瑞通九八牛B(RC) 0.355 +0.179 +101.705% 1.369 百萬 5.125 百萬
4 68772 騰訊匯豐九三牛G(RC) 0.335 +0.166 +98.225% 2.081 千萬 7.572 千萬
5 68751 騰訊高盛九二牛J(RC) 0.335 +0.165 +97.059% 1.450 千萬 5.342 千萬
6 69150 騰訊法興九二牛I(RC) 0.340 +0.167 +96.532% 8.993 千萬 3.307 億
7 69062 騰訊摩通九三牛Q(RC) 0.360 +0.172 +91.489% 1.406 千萬 4.621 千萬
8 69560 騰訊高盛九二牛C(RC) 0.350 +0.166 +90.217% 1.251 千萬 4.185 千萬
9 57040 騰訊法興九三牛C(RC) 0.355 +0.168 +89.840% 2.766 百萬 9.510 百萬
10 68966 騰訊麥銀九二牛A(RC) 0.370 +0.175 +89.744% 3.567 百萬 1.081 千萬
11 66634 恆指海通九十牛X(RC) 0.089 +0.042 +89.362% 2.177 千萬 3.397 億
12 57014 騰訊瑞銀九三牛U(RC) 0.350 +0.164 +88.172% 5.817 百萬 2.073 千萬
13 69022 騰訊瑞銀九四牛I(RC) 0.335 +0.156 +87.151% 4.171 百萬 1.500 千萬
14 58382 騰訊海通九三牛S(RC) 0.355 +0.163 +84.896% 2.595 千萬 8.666 千萬
15 68303 騰訊法興九二牛Y(RC) 0.355 +0.156 +78.392% 4.906 百萬 1.584 千萬
16 57015 騰訊摩通九二牛A(RC) 0.385 +0.168 +77.419% 66.106 萬 2.036 百萬
17 58297 騰訊匯豐九三牛J(RC) 0.365 +0.159 +77.184% 1.498 千萬 4.829 千萬
18 60721 恆指高盛零甲牛S(RC) 0.106 +0.046 +76.667% 4.272 千萬 5.538 億
19 58912 騰訊瑞銀九三牛W(RC) 0.370 +0.160 +76.190% 3.145 千萬 9.996 千萬
20 68952 騰訊法巴九七牛W(RC) 0.390 +0.166 +74.107% 1.327 千萬 4.014 千萬
創業板

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 08358 卓珈控股 1.860 +0.280 +17.722% 3.790 千萬 2.522 千萬
2 08258 西北實業 0.158 +0.023 +17.037% 2.221 萬 16.000 萬
3 08210 衍匯亞洲 0.930 +0.130 +16.250% 7.431 百萬 8.590 百萬
4 08255 神州數字 0.450 +0.050 +12.500% 2.706 萬 6.000 萬
5 08516 廣駿集團控股 1.780 +0.180 +11.250% 1.303 百萬 79.500 萬
6 08057 麥迪森控股 0.475 +0.045 +10.465% 4.259 百萬 9.356 百萬
7 08175 中國數碼文化 0.218 +0.020 +10.101% 19.701 萬 98.000 萬
8 08490 駿碼科技 0.330 +0.030 +10.000% 2.561 百萬 7.650 百萬
9 08108 福澤集團 0.055 +0.005 +10.000% 3.902 萬 70.400 萬
10 08470 瑩嵐集團 0.560 +0.050 +9.804% 10.716 萬 20.800 萬
11 08198 樂透互娛 0.082 +0.007 +9.333% 2.645 萬 32.400 萬
12 08107 威誠國際控股 0.095 +0.008 +9.195% 24.432 萬 2.590 百萬
13 08201 寶聯控股 0.240 +0.020 +9.091% 9.796 萬 44.040 萬
14 08006 華泰瑞銀 0.188 +0.015 +8.671% 8.616 萬 47.000 萬
15 08225 中國醫療集團 0.195 +0.015 +8.333% 3.510 萬 18.000 萬
16 08272 華人飲食集團 0.013 +0.001 +8.333% 10.358 萬 8.820 百萬
17 08357 REPUBLIC HC 0.540 +0.040 +8.000% 88.317 萬 1.785 百萬
18 08207 中新控股 0.246 +0.017 +7.424% 2.953 千萬 1.246 億
19 08140 人和科技 0.290 +0.020 +7.407% 12.115 萬 44.000 萬
20 08218 毅高國際控股 0.091 +0.006 +7.059% 1.050 萬 12.000 萬

實時數據源自AASTOCKS,最後更新:


免責聲明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)