icon
恒生指數 26426.55 +231.73 +0.88%
<
港中企業 3706.04 -3.43 -0.09%
>
國企指數 9419.25 +98.87 +1.06%
港股
免責聲明 延遲數據源自經濟通   最後更新:04/08/2021 16:59名家專欄

姚浩然

時富財富管理董事總經理


全方位50萬倉 (附圖)

Loading...
排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 08066 品創控股 0.072 +0.021 +41.177 1.494 百萬 2.368 千萬
2 09919 艾德韋宣集團 1.280 +0.370 +40.659 2.849 千萬 2.487 千萬
3 01803 北京體育文化 0.295 +0.084 +39.810 7.181 百萬 2.612 千萬
4 08295 中金科技服務 0.820 +0.230 +38.983 5.736 百萬 7.560 百萬
5 08181 時時服務 0.249 +0.066 +36.066 15.865 萬 61.600 萬
6 08032 非凡中國 1.680 +0.400 +31.250 2.510 億 1.612 億
7 00872 啟迪國際 0.108 +0.024 +28.571 13.222 萬 1.306 百萬
8 02122 凱知樂國際 0.315 +0.065 +26.000 5.718 百萬 1.874 千萬
9 06616 環球新材國際 5.790 +1.190 +25.870 6.938 千萬 1.310 千萬
10 08430 春能控股 0.167 +0.033 +24.627 3.388 百萬 2.128 千萬
11 08496 新加坡美食控股 0.540 +0.105 +24.138 8.758 萬 16.000 萬
12 00876 佳兆業健康 0.305 +0.058 +23.482 1.196 千萬 4.250 千萬
13 00559 德泰新能源集團 0.055 +0.010 +22.222 6.844 百萬 1.274 億
14 01633 上諭集團 0.168 +0.028 +20.000 12.056 萬 77.700 萬
15 01661 智美體育 0.240 +0.040 +20.000 2.335 千萬 8.643 千萬
16 08305 棠記控股 0.122 +0.020 +19.608 80.602 萬 6.620 百萬
17 01825 美臻集團(新) 0.270 +0.044 +19.469 1.324 百萬 5.170 百萬
18 00723 信保環球控股 0.025 +0.004 +19.048 1.062 百萬 4.485 千萬
19 08536 2.730 +0.430 +18.696 41.160 萬 16.000 萬
20 02255 海昌海洋公園 0.780 +0.120 +18.182 1.462 千萬 1.992 千萬
排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 13197 舜光瑞銀一八購A 0.050 +0.035 +233.333 5.038 萬 1.608 百萬
2 12697 瑞聲國君一八購A 0.051 +0.033 +183.333 17.040 萬 3.690 百萬
3 20568 舜光摩利一九購A 0.101 +0.064 +172.973 1.805 百萬 2.526 千萬
4 25600 小米麥銀一九購A 0.050 +0.031 +163.158 16.050 萬 3.330 百萬
5 15173 瑞聲花旗一八購A 0.066 +0.039 +144.444 2.387 萬 60.500 萬
6 12412 舜光摩通一八購A 0.072 +0.041 +132.258 4.931 萬 93.000 萬
7 29036 舜光麥銀一九購A 0.345 +0.195 +130.000 31.107 萬 1.135 百萬
8 23916 比迪麥銀一甲購B 1.020 +0.575 +129.214 22.800 萬 25.000 萬
9 12623 舜光瑞銀一九購B 0.126 +0.069 +121.053 10.675 萬 1.110 百萬
10 11812 舜光法巴一九購A 0.186 +0.100 +116.279 1.324 萬 8.000 萬
11 12142 舜光花旗一八購A 0.213 +0.114 +115.152 9.962 萬 64.000 萬
12 20220 比迪瑞通一九購A 0.149 +0.077 +106.944 68.872 萬 4.900 百萬
13 20357 國材瑞通一十購B 0.022 +0.011 +100.000
14 27907 國材法興一十購A 0.030 +0.015 +100.000 5.916 萬 2.040 百萬
15 27285 比迪麥銀一乙購B 1.350 +0.660 +95.652
16 23218 明源瑞信一九購A 0.033 +0.016 +94.118 3,800 10.000 萬
17 20360 思摩高盛一甲購A 0.029 +0.014 +93.333 4.745 萬 2.100 百萬
18 13322 平醫滙豐一十購A 0.021 +0.010 +90.909 3.150 萬 1.500 百萬
19 16987 贛鋒麥銀一九購A 0.080 +0.038 +90.476 2.732 萬 46.000 萬
20 11168 瑞聲高盛一九購A 0.064 +0.030 +88.235 60.792 萬 1.097 千萬
排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 52778 舜光法興二二牛E 0.077 +0.049 +175.000 1.278 百萬 2.098 千萬
2 53581 舜光瑞銀二一牛E 0.075 +0.045 +150.000 89.380 萬 1.483 千萬
3 53467 舜光瑞信二二牛F 0.080 +0.044 +122.222 26.783 萬 4.055 百萬
4 53596 中芯瑞銀二二牛C 0.057 +0.030 +111.111 33.996 萬 7.535 百萬
5 53401 舜光中銀二一牛A 0.085 +0.044 +107.317 28.371 萬 4.175 百萬
6 54105 舜光高盛二三牛A 0.096 +0.048 +100.000 19.291 萬 2.570 百萬
7 52777 舜光法興二一牛J 0.095 +0.045 +90.000 6.402 百萬 7.590 千萬
8 53456 中芯瑞信二二牛G 0.064 +0.030 +88.235 6.254 萬 1.155 百萬
9 53622 吉利瑞銀二二牛R 0.069 +0.032 +86.487 2.061 百萬 3.166 千萬
10 52773 中芯法興二一牛L 0.067 +0.031 +86.111 3.356 萬 58.500 萬
11 53582 長汽瑞銀二一牛J 0.064 +0.029 +82.857 56.292 萬 8.110 百萬
12 52762 舜光瑞銀二一牛A 0.106 +0.047 +79.661 5.779 百萬 6.820 千萬
13 54030 小米高盛二二牛D 0.050 +0.022 +78.571 20.452 萬 4.130 百萬
14 52880 小米法興二一牛V 0.260 +0.112 +75.676 8.222 百萬 3.771 千萬
15 53237 小米瑞銀二二牛C 0.051 +0.021 +70.000 17.462 萬 3.690 百萬
16 53870 舜光滙豐二六牛A 0.110 +0.045 +69.231 9.310 萬 1.000 百萬
17 69053 舜光東亞二九牛A 0.110 +0.045 +69.231 1.096 萬 13.500 萬
18 53452 舜光高盛二二牛E 0.116 +0.047 +68.116 12.721 萬 1.345 百萬
19 52669 舜光瑞信二一牛D 0.117 +0.047 +67.143 96.757 萬 1.027 千萬
20 53389 恒指中銀三乙牛F 0.088 +0.035 +66.038 84.818 萬 1.149 千萬
排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 08295 中金科技服務 0.820 +0.230 +38.983 5.736 百萬 7.560 百萬
2 08032 非凡中國 1.680 +0.400 +31.250 2.510 億 1.612 億
3 08425 興銘控股 0.680 +0.080 +13.333 21.356 萬 32.400 萬
4 08047 中國海洋發展 0.090 +0.005 +5.882 4.761 萬 54.800 萬
5 08487 ISP GLOBAL 0.730 +0.040 +5.797 1.910 百萬 2.734 百萬
6 08167 中國新電信 0.166 +0.008 +5.063 23.439 萬 1.424 百萬
7 08328 信義儲電 6.860 +0.220 +3.313 1.792 千萬 2.586 百萬
8 08227 海天天綫 1.550 +0.020 +1.307 6.313 萬 4.100 萬
9 08418 傲迪瑪汽車 1.390 +0.010 +0.725 60.210 萬 44.000 萬
10 08075 寰亞傳媒 1.500 +0.010 +0.671 1.657 百萬 1.092 百萬
11 08005 裕興科技 0.405 0.000 0.000 25.253 萬 62.200 萬
12 08050 量子思維 0.670 0.000 0.000
13 08057 麥迪森控股 0.149 0.000 0.000 5.523 百萬 3.814 千萬
14 08095 北大青鳥環宇 0.490 0.000 0.000 6.290 萬 13.100 萬
15 08130 大地國際集團 0.053 0.000 0.000
16 08158 中國再生醫學 0.360 0.000 0.000 310 1,000
17 08172 拉近網娛 0.255 0.000 0.000 1.020 萬 4.000 萬
18 08228 國藝娛樂 0.024 0.000 0.000 2.555 百萬 1.053 億
19 08395 齊家控股 0.580 0.000 0.000
20 08506 福紡控股 1.310 0.000 0.000