Top20Movers
二十大活躍股

股票

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 00428 中國天弓控股 0.790 +0.295 +59.596% 6.285 百萬 6.646 百萬
2 00928 蓮和醫療 0.330 +0.089 +36.929% 9.567 百萬 3.711 千萬
3 02668 百德國際 0.260 +0.061 +30.653% 3.699 萬 18.000 萬
4 00810 中國互聯網投資 0.370 +0.075 +25.424% 4.042 百萬 1.085 千萬
5 01735 泓盈控股 2.200 +0.430 +24.294% 2.021 千萬 1.008 千萬
6 00989 廣澤國際發展 1.200 +0.200 +20.000% 1.221 千萬 1.243 千萬
7 01831 十方控股 0.140 +0.023 +19.658% 1.322 千萬 8.667 千萬
8 00578 融信資源 0.064 +0.009 +16.364% 4.920 萬 85.000 萬
9 01293 廣匯寶信 2.780 +0.390 +16.318% 2.485 億 8.256 千萬
10 03889 大成糖業 0.095 +0.013 +15.854% 388 4,000
11 00048 中國汽車內飾 0.060 +0.008 +15.385% 2.452 萬 44.000 萬
12 01142 西伯利亞礦業 0.076 +0.010 +15.152% 2.185 萬 30.000 萬
13 03389 亨得利 0.345 +0.045 +15.000% 1.258 千萬 3.794 千萬
14 00313 裕田中國 0.062 +0.008 +14.815% 25.355 萬 4.200 百萬
15 01022 飛魚科技 0.500 +0.060 +13.636% 16.724 萬 34.650 萬
16 00682 超大現代 0.093 +0.011 +13.415% 68.854 萬 7.690 百萬
17 00231 平安證券集團控股 0.300 +0.035 +13.208% 52.140 萬 1.935 百萬
18 00211 大凌集團 0.074 +0.008 +12.121% 20.989 萬 2.980 百萬
19 00164 中國寶力科技 0.570 +0.060 +11.765% 2.703 百萬 5.182 百萬
20 00356 鼎立資本 0.098 +0.010 +11.364% 17.634 萬 1.920 百萬
窩輪

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 13535 比迪海通八十購B(@EC) 0.079 +0.049 +163.333% 11.353 萬 1.445 百萬
2 16816 華地麥銀八十購A(@EC) 0.049 +0.029 +145.000% 8.700 萬 1.400 百萬
3 25100 建行法巴八十沽E(@EP) 0.056 +0.030 +115.385% 56.285 萬 1.218 千萬
4 13948 中海海通八甲沽B(@EP) 0.087 +0.030 +52.632% 82.952 萬 9.820 百萬
5 15583 美圖摩通八甲購A(@EC) 0.015 +0.005 +50.000% 2,285 14.000 萬
6 11223 恆指匯豐八十沽A(@EP) 0.058 +0.018 +45.000% 71.842 萬 1.292 千萬
7 23491 中海法興八甲沽B(@EP) 0.097 +0.030 +44.776% 20.412 萬 2.160 百萬
8 13076 恆指高盛八十沽A(@EP) 0.052 +0.016 +44.444% 1.735 百萬 3.696 千萬
9 23920 恆指摩通八十沽B(@EP) 0.060 +0.018 +42.857% 1.050 千萬 1.861 億
10 11698 比電匯豐八十購A(@EC) 0.017 +0.005 +41.667% 6,150 30.000 萬
11 21374 招行麥銀八十沽B(@EP) 0.022 +0.006 +37.500% 2,970 13.500 萬
12 12981 中化海通八甲沽B(@EP) 0.026 +0.007 +36.842% 7,800 30.000 萬
13 11570 恆指瑞銀八十沽B(@EP) 0.056 +0.015 +36.585% 2.445 百萬 4.593 千萬
14 22569 平安法興八十沽E(@EP) 0.015 +0.004 +36.364% 1.614 萬 1.165 百萬
15 13692 中油法興八甲沽B(@EP) 0.083 +0.022 +36.066% 2.521 萬 30.400 萬
16 12972 美圖瑞信八甲購A(@EC) 0.020 +0.005 +33.333% 3,060 16.000 萬
17 25286 恆指瑞通八十沽B(@EP) 0.060 +0.015 +33.333% 2.862 百萬 5.066 千萬
18 18867 恆指高盛八十沽D(@EP) 0.265 +0.066 +33.166% 15.900 萬 60.000 萬
19 13731 中油瑞信八甲沽B(@EP) 0.098 +0.024 +32.432% 23.220 萬 2.402 百萬
20 13514 恆指高盛八甲沽B(@EP) 0.137 +0.033 +31.731% 3.823 百萬 2.862 千萬
牛熊證

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 59797 恆指摩通九四熊E(RP) 0.058 +0.043 +286.667% 6.057 千萬 12.320 億
2 60903 恆指法巴九二熊N(RP) 0.068 +0.050 +277.778% 2.941 千萬 4.866 億
3 59694 恆指法興九一熊Z(RP) 0.063 +0.046 +270.588% 5.317 千萬 9.685 億
4 59650 恆指海通九一熊A(RP) 0.058 +0.042 +262.500% 4.719 百萬 9.196 千萬
5 59821 恆指瑞信八乙熊K(RP) 0.058 +0.042 +262.500% 1.144 千萬 2.376 億
6 59669 恆指瑞銀八乙熊N(RP) 0.065 +0.047 +261.111% 7.352 百萬 1.319 億
7 60784 恆指瑞通九一熊T 0.069 +0.049 +245.000% 1.025 千萬 1.461 億
8 61079 恆指瑞信九一熊U(RP) 0.061 +0.043 +238.889% 1.775 千萬 3.451 億
9 62531 恆指瑞信九二熊F(RP) 0.038 +0.026 +216.667% 99.693 萬 3.038 千萬
10 61299 恆指高盛九一熊P(RP) 0.063 +0.043 +215.000% 7.328 百萬 1.326 億
11 61664 恆指法興九三熊H(RP) 0.058 +0.039 +205.263% 1.259 千萬 2.577 億
12 59713 恆指瑞銀八乙熊T(RP) 0.078 +0.052 +200.000% 9.121 千萬 13.710 億
13 61916 恆指摩通九四熊A(RP) 0.072 +0.048 +200.000% 2.226 億 36.560 億
14 61626 恆指瑞信九一熊W(RP) 0.068 +0.045 +195.652% 1.689 千萬 2.888 億
15 60946 恆指瑞銀八乙熊F(RP) 0.056 +0.037 +194.737% 78.611 萬 1.658 千萬
16 61975 恆指高盛九一熊W(RP) 0.061 +0.040 +190.476% 9.561 百萬 1.775 億
17 67044 恆指法興九四熊F(RP) 0.034 +0.022 +183.333% 4.313 百萬 1.450 億
18 59877 恆指高盛九一熊L(RP) 0.076 +0.049 +181.481% 8.212 百萬 1.261 億
19 59646 恆指高盛九一熊I(RP) 0.070 +0.045 +180.000% 9.545 百萬 1.551 億
20 59845 恆指法興九二熊U(RP) 0.075 +0.048 +177.778% 8.513 百萬 1.310 億
創業板

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 08245 安悅國際控股 0.051 +0.021 +70.000% 1.134 百萬 2.452 千萬
2 08460 基地錦標集團 1.430 +0.470 +48.958% 2.461 千萬 1.995 千萬
3 08450 鉅京控股 0.117 +0.029 +32.955% 4.073 百萬 3.097 千萬
4 08436 德寶集團控股 1.420 +0.290 +25.664% 2.871 千萬 2.566 千萬
5 08118 濠亮環球 0.320 +0.060 +23.077% 6.190 百萬 2.265 千萬
6 08406 合寶豐年 0.153 +0.024 +18.605% 14.841 萬 1.010 百萬
7 08331 恆勤集團 0.320 +0.045 +16.364% 6.280 萬 20.000 萬
8 08307 密迪斯肌 0.340 +0.040 +13.333% 22.476 萬 74.400 萬
9 08437 德斯控股 2.540 +0.230 +9.957% 2.033 千萬 8.280 百萬
10 08201 寶聯控股 0.232 +0.021 +9.953% 2.696 萬 12.000 萬
11 08148 奧柏中國 0.214 +0.019 +9.744% 5.046 百萬 2.424 千萬
12 08021 匯隆控股 0.046 +0.004 +9.524% 1.091 百萬 2.443 千萬
13 08299 大唐潼金 0.012 +0.001 +9.091% 2.391 萬 2.064 百萬
14 08501 莊皇集團公司 1.380 +0.110 +8.661% 2,760 2,000
15 08075 寰亞傳媒 0.082 +0.005 +6.494%
16 08163 萬德金融 0.084 +0.005 +6.329% 1.808 百萬 2.168 千萬
17 08301 明華科技 0.680 +0.040 +6.250% 51.248 萬 76.800 萬
18 08103 萬泰企業股份 1.540 +0.090 +6.207% 1.522 百萬 1.020 百萬
19 08078 HMV數碼中國 0.223 +0.013 +6.190% 1.109 百萬 5.124 百萬
20 08041 薈萃國際(控股) 0.069 +0.004 +6.154% 2.028 萬 32.000 萬

實時數據源自AASTOCKS,最後更新:


免責聲明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)