Top20Movers
二十大活躍股

股票

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 00859 中昌國際控股 0.960 +0.260 +37.143% 1.015 億 1.118 億
2 00439 光啟科學 0.910 +0.230 +33.824% 9.647 千萬 1.123 億
3 00702 中國油氣控股 0.032 +0.006 +23.077% 2.246 百萬 7.728 千萬
4 01195 京維集團 0.112 +0.017 +17.895% 66.149 萬 6.096 百萬
5 01227 國盛投資 0.014 +0.002 +16.667% 49.420 萬 3.573 千萬
6 00264 中璽國際 1.460 +0.200 +15.873% 5.044 百萬 3.428 百萬
7 00668 東銀國際控股 0.530 +0.070 +15.217% 25.086 萬 48.600 萬
8 02188 泰坦能源技術 0.950 +0.120 +14.458% 1.057 千萬 1.166 千萬
9 00547 數字王國 0.151 +0.019 +14.394% 3.115 千萬 2.148 億
10 00295 江山控股 0.166 +0.019 +12.925% 8,375 5.000 萬
11 02700 格林國際控股 0.151 +0.016 +11.852% 28.590 萬 1.940 百萬
12 00527 瑞風新能源 0.610 +0.060 +10.909% 4.672 百萬 7.520 百萬
13 01192 泰山石化 0.043 +0.004 +10.256% 16.970 萬 4.320 百萬
14 01561 萬輝化工 2.200 +0.200 +10.000% 36.800 萬 18.000 萬
15 00333 黛麗斯國際 1.580 +0.140 +9.722% 16.018 萬 10.200 萬
16 01251 華油能源 0.790 +0.070 +9.722% 1.775 千萬 2.228 千萬
17 01272 大唐環境 2.720 +0.220 +8.800% 33.649 萬 13.100 萬
18 01146 中國服飾控股 0.237 +0.018 +8.219% 474 2,000
19 01396 毅德國際 0.405 +0.030 +8.000% 18.952 萬 48.600 萬
20 01022 飛魚科技 0.550 +0.040 +7.843% 31.239 萬 54.150 萬
窩輪

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 13131 平安摩通八九購E(@EC) 0.026 +0.014 +116.667% 2,800 10.000 萬
2 20167 建行匯豐八七購C(@EC) 0.050 +0.026 +108.333% 7,968 27.100 萬
3 15669 建行法巴八十購C(@EC) 0.020 +0.010 +100.000% 1.713 萬 1.389 百萬
4 11407 工行法巴八十購B(@EC) 0.019 +0.009 +90.000% 2,907 15.300 萬
5 17227 建行瑞信八九購B(@EC) 0.039 +0.018 +85.714% 5,812 50.800 萬
6 17033 工行法巴八十購A(@EC) 0.121 +0.055 +83.333% 43.420 萬 6.653 百萬
7 20106 建行法興八七購A(@EC) 0.101 +0.044 +77.193% 7.858 萬 1.098 百萬
8 19998 工行瑞通八八購A(@EC) 0.084 +0.036 +75.000% 7.847 萬 1.930 百萬
9 21835 平安摩通八八購D(@EC) 0.028 +0.012 +75.000% 5,400 30.000 萬
10 17241 招行瑞信八十購A(@EC) 0.019 +0.008 +72.727%
11 29210 新保高盛八十購A(@EC) 0.030 +0.012 +66.667% 5.758 萬 2.404 百萬
12 19145 領展法興八七購A(@EC) 0.218 +0.082 +60.294% 9.326 萬 48.500 萬
13 20847 建行摩通八十購A(@EC) 0.102 +0.038 +59.375% 1.072 百萬 1.509 千萬
14 22254 中企匯豐八七購A(@EC) 0.022 +0.008 +57.143% 1.425 萬 1.050 百萬
15 16793 招行高盛八十購B(@EC) 0.025 +0.009 +56.250% 1.831 萬 89.000 萬
16 20635 建行匯豐八九購A(@EC) 0.017 +0.006 +54.545% 1.140 萬 62.000 萬
17 28495 新保瑞信八九購B(@EC) 0.023 +0.008 +53.333% 2,324 10.200 萬
18 14788 南中法興八甲購A(@EC) 0.095 +0.033 +53.226%
19 17030 建行法巴八十購B(@EC) 0.139 +0.048 +52.747% 11.059 萬 94.800 萬
20 20403 中油匯豐八七購B(@EC) 0.015 +0.005 +50.000% 1,250 10.000 萬
牛熊證

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 60318 A中瑞銀九二牛A(RC) 0.074 +0.038 +105.556%
2 68771 A中法興九三牛A(RC) 0.066 +0.030 +83.333%
3 60004 南中法興九二牛B(RC) 0.066 +0.029 +78.378% 1.319 百萬 2.028 千萬
4 61341 南中高盛九二牛C(RC) 0.071 +0.030 +73.171% 25.228 萬 4.836 百萬
5 68882 南中匯豐九一牛C(RC) 0.080 +0.032 +66.667% 2.371 百萬 4.310 千萬
6 61086 招行瑞信九五牛A(RC) 0.031 +0.012 +63.158% 1.650 萬 50.000 萬
7 60006 A中法興九二牛A(RC) 0.087 +0.033 +61.111% 25.542 萬 3.422 百萬
8 69397 平安高盛九二牛L(RC) 0.037 +0.014 +60.870% 23.682 萬 8.780 百萬
9 67922 中企法巴八八牛L(RC) 0.037 +0.014 +60.870% 3.293 百萬 1.135 億
10 60807 建行瑞信八八牛A(RC) 0.054 +0.020 +58.824%
11 68884 A中匯豐九一牛E(RC) 0.091 +0.033 +56.897% 1.271 百萬 2.188 千萬
12 60466 南中瑞信八乙牛D(RC) 0.067 +0.024 +55.814%
13 61362 工行高盛九二牛L(RC) 0.045 +0.016 +55.172% 23.260 萬 6.500 百萬
14 69071 平安摩通八乙牛B(RC) 0.045 +0.016 +55.172% 8.905 萬 2.250 百萬
15 61802 南中法興八甲牛S(RC) 0.101 +0.035 +53.030% 6.375 百萬 8.020 千萬
16 61708 南中海通九一牛C(RC) 0.099 +0.034 +52.308%
17 61509 建行瑞銀八七牛C(RC) 0.038 +0.013 +52.000% 9,620 29.000 萬
18 63930 工行摩通八十牛A(RC) 0.047 +0.016 +51.613% 2,205 4.500 萬
19 63563 工行瑞信八九牛B(RC) 0.039 +0.013 +50.000% 800 5.000 萬
20 66133 工行瑞銀八乙牛C(RC) 0.045 +0.015 +50.000%
創業板

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 08545 佰悅集團 0.430 +0.140 +48.276% 7.706 百萬 1.956 千萬
2 08521 智紡國際控股 0.250 +0.055 +28.205% 1.009 千萬 4.247 千萬
3 08512 凱富善集團控股 0.700 +0.150 +27.273% 2.426 千萬 3.813 千萬
4 08060 國聯通信 0.121 +0.020 +19.802% 1,210 1.000 萬
5 08140 人和科技 0.360 +0.045 +14.286% 4.722 百萬 1.300 千萬
6 08340 域高金融 0.199 +0.022 +12.429% 12.378 萬 64.000 萬
7 08136 英馬斯集團 0.380 +0.040 +11.765% 62.565 萬 1.700 百萬
8 08232 CLASSIFIED GP 1.270 +0.130 +11.404% 68.700 萬 57.000 萬
9 08171 中國趨勢 0.012 +0.001 +9.091% 65.916 萬 5.940 千萬
10 08153 科地農業 0.122 +0.009 +7.965% 1.092 萬 9.000 萬
11 08219 恆偉集團控股 0.420 +0.030 +7.692% 2.700 百萬 6.670 百萬
12 08025 亞洲資產 0.193 +0.013 +7.222% 6,590 3.400 萬
13 08175 中國數碼文化 0.520 +0.035 +7.216% 45.420 萬 91.500 萬
14 08133 鑄能控股 0.165 +0.011 +7.143% 4.689 百萬 2.838 千萬
15 08455 禮建德集團 0.800 +0.050 +6.667% 20.660 萬 27.000 萬
16 08373 靛藍星 2.140 +0.130 +6.468% 1.032 百萬 48.500 萬
17 08337 直通電訊 0.084 +0.005 +6.329% 1,640 2.000 萬
18 08360 利駿集團香港 0.115 +0.006 +5.505% 5.716 萬 50.000 萬
19 08082 仁智國際集團 0.410 +0.020 +5.128% 9.375 萬 22.500 萬
20 08606 倢冠控股 0.415 +0.020 +5.063% 1.840 百萬 4.420 百萬

實時數據源自AASTOCKS,最後更新:


免責聲明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)