AH股對照


名稱 H股代號 H股現價(港元) 升跌% A股代號 A股現價(人民幣) 升跌% 溢價(A對H股)
第一拖拉機股份 000038.HK 1.940 0.010 % 601038.SH 4.860 0.090 % -64.631 %
東北電氣 000042.HK 0.710 0.000 % 000585.SZ 2.230 -0.060 % -71.792 %
四川成渝高速公路 000107.HK 2.430 0.030 % 601107.SH 3.430 0.060 % -37.226 %
青島啤酒股份 000168.HK 31.500 0.250 % 600600.SH 32.390 0.110 % -13.821 %
江蘇寧滬高速公路 000177.HK 10.500 0.440 % 600377.SH 9.570 0.070 % -2.778 %
京城機電股份 000187.HK 1.420 0.060 % 600860.SH 4.750 -0.010 % -73.507 %
昆明機床 000300.HK 2.490 0.000 % 600806.SH 1.470 0 % 50.090 %
中船防務 000317.HK 5.750 0.140 % 600685.SH 10.260 0.180 % -50.337 %
馬鞍山鋼鐵股份 000323.HK 4.220 -0.010 % 600808.SH 4.120 0.000 % -9.228 %
上海石油化工股份 000338.HK 3.560 -0.010 % 600688.SH 5.230 0.030 % -39.681 %
鞍鋼股份 000347.HK 6.710 0.120 % 000898.SZ 5.920 0.030 % 0.434 %
江西銅業股份 000358.HK 9.200 0.010 % 600362.SH 13.700 0.220 % -40.492 %
中國石油化工股份 000386.HK 6.580 0.070 % 600028.SH 6.000 0.030 % -2.821 %
中國中鐵 000390.HK 7.690 0.210 % 601390.SH 7.390 0.110 % -7.794 %
廣深鐵路股份 000525.HK 2.990 0.020 % 601333.SH 3.250 0.030 % -18.484 %
深圳高速公路股份 000548.HK 7.610 0.090 % 600548.SH 8.430 0.130 % -20.004 %
南京熊貓電子股份 000553.HK 2.370 0.060 % 600775.SH 5.560 0.120 % -62.225 %
鄭煤機 000564.HK 4.000 0.040 % 601717.SH 6.240 0.060 % -43.198 %
山東墨龍 000568.HK 1.330 0.030 % 002490.SZ 4.720 0.010 % -75.033 %
北京北辰實業股份 000588.HK 2.310 -0.010 % 601588.SH 3.010 0.020 % -31.999 %

報價延遲至少15分鐘,資料來源自AASTOCKS

免責聲明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司均竭力確保其提供之資料準確可靠,但不保證該等資料絕對正確可靠, 且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。